Skip to main content

Aneretizija značenje

šta znači Aneretizija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aneretizija (od grčke reči: ap- ne, erethfzo) 2.medicina: nedostatak (ili nemanje) razdražljivosti.

Reč Aneretizija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. ап- не, еретхфзо) 2. мед. недостатак (или немање) раздражљивости.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a