Skip to main content

Aneritropsija značenje

šta znači Aneritropsija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aneritropsija (od grčke reči: ap-, erythros crven, brz oko)medicina: nesposobnost očiju da vide i raspoznaju crvenu boju.

Reč Aneritropsija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. ап-, ерyтхрос црвен, брз око) мед. неспособност очију да виде и распознају црвену боју.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a