Skip to main content

Aneroid značenje

šta znači Aneroid

Na latinici: Definicija i značenje reči Aneroid (od grčke reči: a-, neros tečan)fizika: barometar pomoću elastične metalne ploče na kutiji iz koje je iscrpen vazduh.

Reč Aneroid sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, нерос течан) физ. барометар помоћу еластичне металне плоче на кутији из које је исцрпен ваздух.


Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a