Skip to main content

Aneroid značenje

šta znači Aneroid

Na latinici: Definicija i značenje reči Aneroid (od grčke reči: a-, neros tečan)fizika: barometar pomoću elastične metalne ploče na kutiji iz koje je iscrpen vazduh.

Reč Aneroid napisana unazad: diorenA i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, нерос течан) физ. барометар помоћу еластичне металне плоче на кутији из које је исцрпен ваздух.

Slično: 
Aneurija med. slabost živaca. ...
Anestetičan koji čini neosetljivim prema bolu, koji je bez bola, bezbolan; fig....
Anestetika pl. med. sredstva koja izazivaju neosetljivost ....
Anestezirati med. opiti, učiniti neosetljivim....
Anesteziolog med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i loka...
Anestezije med. neosetljivost prema bolu; fig. ravnodušnost, tupoglavost; nespo...
Sve reči na slovo a