Skip to main content

Angarija značenje

šta znači Angarija

Na latinici: Definicija i značenje reči Angarija (latinski angaria) kuluk, kulučenje; kola, brod i dr. uzeti u kuluk.

Reč Angarija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. ангариа) кулук, кулучење; кола, брод и др. узети у кулук.


Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a