Skip to main content

Angster značenje

šta znači Angster

Na latinici: Definicija i značenje reči Angster (ital. anguistara, od latinske reči: angustrum) visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem

Reč Angster sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. ангуистара, нлат. ангуструм) висока боца или врч за пијење са узаним грлићем


Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a