Skip to main content

Angora-vuna značenje

šta znači Angora-vuna

Na latinici: Definicija i značenje reči Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog zeca; ima tanka i duga vlakna svilaste sjaja.

Reč Angora-vuna sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: одлична вуна која се добива од ангорске козе и оплемењеног ангорског зеца; има танка и дуга влакна свиласте сјаја.


Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a