Skip to main content

Angustacija značenje

šta znači Angustacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Angustacija (latinski angustatio sužavanje) med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu

Reč Angustacija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. ангустатио сужавање) мед неприродно сужавање крвних судова у човечјем телу


Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a