Skip to main content

Angularan značenje

šta znači Angularan

Na latinici: Definicija i značenje reči Angularan (latinski angulus, ugao, angularis) uglast, ćoškast, rogljast

Reč Angularan napisana unazad: naralugnA i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. ангулус, угао, ангуларис) угласт, ћошкаст, рогљаст

Slično: 
Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a