Skip to main content

Angustura-kora značenje

šta znači Angustura-kora

Na latinici: Definicija i značenje reči Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, koja se upotrebljava kao lek protiv povratnik groznica; sada se upotrebljava i za spravljanje jedne vrste likera; angostura-kora.

Reč Angustura-kora sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: горка кора једне јужноамеричке биљке, назване по граду Ангостура, која се употребљава као лек против повратник грозница; сада се употребљава и за справљање једне врсте ликера; ангостура-кора.


Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a