Skip to main content

Angarijapija značenje

šta znači Angarijapija

Na latinici: Definicija i značenje reči Angarijapija (od latinske reči: angariatio) upotreba privatnih stvari (kola, brodova i dr.) protiv volje sopstvenika u službu državi, npr. za ratne svrhe.

Reč Angarijapija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. ангариатио) употреба приватних ствари (кола, бродова и др.) против воље сопственика у службу држави, нпр. за ратне сврхе.


Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a