Skip to main content

Angarirati značenje

šta znači Angarirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Angarirati (latinski angaria) uzeti u kuluk, obvezati na besplatan rad za državu.

Reč Angarirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. ангариа) узети у кулук, обвезати на бесплатан рад за државу.


Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a