Skip to main content

Angažman značenje

šta znači Angažman

Na latinici: Definicija i značenje reči Angažman (fr. engagement) obvezivanje, obaveza, obaveznost, npr. za ples, neko plaćanje itd.; zalaganje, davanje u zalog; stupanje u službu, pogodba, najmljivanje; služba, redovna dužnost; vojska: čarka, sudar, sukob, boj.

Reč Angažman sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. енгагемент) обвезивање, обавеза, обавезност, нпр. за плес, неко плаћање итд.; залагање, давање у залог; ступање у службу, погодба, најмљивање; служба, редовна дужност; вој. чарка, судар, сукоб, бој.


Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a