Skip to main content

Angažovan značenje

šta znači Angažovan

Na latinici: Definicija i značenje reči Angažovan (fr. engager) obavezan, koji se obećao, koji je uzet u službu; vojska: zapleten u borbu.

Reč Angažovan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. енгагер) обавезан, који се обећао, који је узет у службу; вој. заплетен у борбу.


Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a