Skip to main content

Angelika značenje

šta znači Angelika

Na latinici: Definicija i značenje reči Angelika (od grčke reči: - angelos anđeo)botanika: anđeoski koren; kuz. engleski muz. instrumeng sličan gitari; jedan registar na orguljama.

Reč Angelika sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. - ангелос анђео) бот. анђеоски корен; куз. енглески муз. инструменг сличан гитари; један регистар на оргуљама.


Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a