Skip to main content

Angiitis značenje

šta znači Angiitis

Na latinici: Definicija i značenje reči Angiitis (od grčke reči: angeion sud, krvni sud)medicina: zapaljenje krvnih sudova; angitis.

Reč Angiitis sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. ангеион суд, крвни суд) мед. запаљење крвних судова; ангитис.


Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a