Skip to main content

Angina značenje

šta znači Angina

Na latinici: Definicija i značenje reči Angina (latinski antiquus stari) kultura i filozofija klasične starine; umetnost i va-spitni ideal starih klasičnih naroda, Grka i Rimljana; predmet stare umetnosti;figurativno: umetnička retkost.

Reč Angina sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. антиqуус стари) култура и филозофија класичне старине; уметност и ва-спитни идеал старих класичних народа, Грка и Римљана; предмет старе уметности; фиг. уметничка реткост.


Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a