Skip to main content

Angiografija značenje

šta znači Angiografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Angiografija (od grčke reči: angeion sud, grapho pišem)daziologija: opis krvnih sudova; nauka o krvnim sudovima ili o tečnosnim odnosima u čovečjem telu.

Reč Angiografija napisana unazad: ajifargoignA i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. ангеион суд, грапхо пишем) физиол. опис крвних судова; наука о крвним судовима или о течносним односима у човечјем телу.

Slično: 
Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a