Skip to main content

Angiokarp značenje

šta znači Angiokarp

Na latinici: Definicija i značenje reči Angiokarp (od grčke reči: angeion, karp6s plod)botanika: plod zatvoren u plodište i biljka sa takvim plodom.

Reč Angiokarp napisana unazad: angiokarp i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. ангеион, карп6с плод) бот. плод затворен у плодиште и биљка са таквим плодом.

Slično: 
Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a