Skip to main content

Angiom značenje

šta znači Angiom

Na latinici: Definicija i značenje reči Angiom (od grčke reči: angeion)medicina: pega ili izraštaj na koži ili sluzokoži usled nenormal-nog namnožavanja i širenja krvnih ili limfnih sudova.

Reč Angiom sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. ангеион) мед. пега или израштај на кожи или слузокожи услед ненормал-ног намножавања и ширења крвних или лимфних судова.


Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a