Skip to main content

Angioneuroza značenje

šta znači Angioneuroza

Na latinici: Definicija i značenje reči Angioneuroza (od grčke reči: angeion, neuron živac) med. oboljenje živaca krvnih sudova.

Reč Angioneuroza sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. ангеион, неурон живац) мед. обољење живаца крвних судова.


Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a