Skip to main content

Angiopatija značenje

šta znači Angiopatija

Na latinici: Definicija i značenje reči Angiopatija (od grčke reči: angeion, pathos bol)medicina: opšti naziv za sve bolesti sistema krvnih sudova.

Reč Angiopatija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. ангеион, патхос бол) мед. општи назив за све болести система крвних судова.


Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a