Skip to main content

Angiosarkom značenje

šta znači Angiosarkom

Na latinici: Definicija i značenje reči Angiosarkom (od grčke reči: angeion, sarx meso)medicina: opasan rak krvnih sudova.

Reč Angiosarkom sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. ангеион, сарx месо) мед. опасан рак крвних судова.


Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a