Skip to main content

Angioteničan značenje

šta znači Angioteničan

Na latinici: Definicija i značenje reči Angioteničan (od grčke reči: angeion, temo zatežem) koji je u vezi sa zategnutopgću krvnih sudova.

Reč Angioteničan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. ангеион, темо затежем) који је у вези са затегнутопгћу крвних судова.


Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a