Skip to main content

Angiotomija značenje

šta znači Angiotomija

Na latinici: Definicija i značenje reči Angiotomija (od grčke reči: angeion, temno režim)medicina: sečenje, operacija krvnih sudova.

Reč Angiotomija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. ангеион, темно режим) мед. сечење, операција крвних судова.


Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a