Skip to main content

Anglicizam značenje

šta znači Anglicizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Anglicizam (od latinske reči: anglicismus) engleska reč koja je ušla u neki tuđ jezik i odomaćila se u njemu; izvesna osobina engleskog jezika prenesena u neki strani jezik; osobenost engleskog jezika.

Reč Anglicizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. англицисмус) енглеска реч која је ушла у неки туђ језик и одомаћила се у њему; извесна особина енглеског језика пренесена у неки страни језик; особеност енглеског језика.


Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a