Skip to main content

Anglicizirati značenje

šta znači Anglicizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Anglicizirati (fr. angliciser) poengleziti, poengležavati.

Reč Anglicizirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (фр. англицисер) поенглезити, поенглежавати.


Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a