Skip to main content

Anglikanac značenje

šta znači Anglikanac

Na latinici: Definicija i značenje reči Anglikanac pripadnik anglikan-ske,to jest protestanske crkve.

Reč Anglikanac sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: припадник англикан-ске, тј. протестанске цркве.


Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a