Skip to main content

Anglist značenje

šta znači Anglist

Na latinici: Definicija i značenje reči Anglist (latinski Anglia Engleska) naučnik koji se bavi proučavanjem engleskog jezika i književnosti.

Reč Anglist sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. Англиа Енглеска) научник који се бави проучавањем енглеског језика и књижевности.


Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a