Skip to main content

Anglizirati značenje

šta znači Anglizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Anglizirati (fr. anglaiser) potkusiti konju rep, semenjem mišića spuštača učiniti da konjski rep ostane stalno u vodoravnom položaju

Reč Anglizirati napisana unazad: itarizilgnA i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. англаисер) поткусити коњу реп, семењем мишића спуштача учинити да коњски реп остане стално у водоравном положају

Slično: 
Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a