Skip to main content

Anglofil značenje

šta znači Anglofil

Na latinici: Definicija i značenje reči Anglofil (od latinske reči: Anglia, od grčke reči: philos prijatelj) prijatelj svega što je englesko: politike, kulture, jezika itd.

Reč Anglofil sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. Англиа, грч. пхилос пријатељ) пријатељ свега што је енглеско: политике, културе, језика итд.


Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a