Skip to main content

Anglofob značenje

šta znači Anglofob

Na latinici: Definicija i značenje reči Anglofob (latinski Anglia, od grčke reči: phćbos strah, bekstvo) neprijatelj svega što je englesko; onaj koji mrzi Engleze, ili se boji Engleza i njihovog kulturno-političkog uticaja.

Reč Anglofob sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. Англиа, грч. пхћбос страх, бекство) непријатељ свега што је енглеско; онај који мрзи Енглезе, или се боји Енглеза и њиховог културно-политичког утицаја.


Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a