Skip to main content

Angloman značenje

šta znači Angloman

Na latinici: Definicija i značenje reči Angloman (od latinske reči: Anglia, od grčke reči: mania strast) preteran ljubitelj svega što je englesko.

Reč Angloman napisana unazad: namolgnA i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. Англиа, грч. маниа страст) претеран љубитељ свега што је енглеско.

Slično: 
Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a