Skip to main content

Anglomavija značenje

šta znači Anglomavija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anglomavija (od latinske reči: Anglia, od grčke reči: mama strast) preterano oduševljenje Englezima i ugledanje na njih i sve što je englesko.

Reč Anglomavija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. Англиа, грч. мама страст) претерано одушевљење Енглезима и угледање на њих и све што је енглеско.


Angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvane po gradu Angostura, ko...
Angustacija med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu...
Angularan uglast, ćoškast, rogljast...
Angster visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem...
Angošjozo ran. brižno, bolno, pečalno....
Angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog...
Sve reči na slovo a