Skip to main content

Anker značenje

šta znači Anker

Na latinici: Definicija i značenje reči Anker (latinski apsoga, od grčke reči: ankyra) brod. kotva, lenger;fizika: u dinamomašinama: kalem od namotaja bakarnih žica koji se obrće u magnetnom polju

Reč Anker sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. апсога, грч. анкyра) брод. котва, ленгер; физ. у динамомашинама: калем од намотаја бакарних жица који се обрће у магнетном пољу


Anksioznost Nejasna strepnja, strah bez očiglednog spoljnjeg povoda i uglavnom bez...
Ankrije divit, mastionica; sanduče za boje; tip. rezervoar na mašini za šta...
Ankoneji pl. znat. mišići opružači ruke. ...
Anklav(a) prav. zemljište koje zalazi u tuđu državu ili tuđe imanje....
Ankilometar sprava za merenje krivine....
Ankiloza med. ukočenost i sraslost zglobova....
Sve reči na slovo a