Skip to main content

Ankrije značenje

šta znači Ankrije

Na latinici: Definicija i značenje reči Ankrije (fr. encrier) divit, mastionica; sanduče za boje;tipografija: rezervoar na mašini za štamparsku boju.

Reč Ankrije sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. енцриер) дивит, мастионица; сандуче за боје; тип. резервоар на машини за штампарску боју.


Anksioznost Nejasna strepnja, strah bez očiglednog spoljnjeg povoda i uglavnom bez...
Ankrije divit, mastionica; sanduče za boje; tip. rezervoar na mašini za šta...
Ankoneji pl. znat. mišići opružači ruke. ...
Anklav(a) prav. zemljište koje zalazi u tuđu državu ili tuđe imanje....
Ankilometar sprava za merenje krivine....
Ankiloza med. ukočenost i sraslost zglobova....
Sve reči na slovo a