Skip to main content

Anksioznost značenje

šta znači Anksioznost

Na latinici: Definicija i značenje reči Anksioznost Nejasna strepnja, strah bez očiglednog spoljnjeg povoda i uglavnom bez organskih znakova (koji obično prate strah proizašao iz spoljnje pretnje); potmuli trusovi koji dolaze iz dubine same ličnosti pripadaju neurotskim pojavama; to je strah od samoga sebe, od unutrašnjih a ne od spoljnjih pretnji.

Reč Anksioznost sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: Нејасна стрепња, страх без очигледног спољњег повода и углавном без органских знакова (који обично прате страх произашао из спољње претње); потмули трусови који долазе из дубине саме личности припадају неуротским појавама; то је страх од самога себе, од унутрашњих а не од спољњих претњи.


Anksioznost Nejasna strepnja, strah bez očiglednog spoljnjeg povoda i uglavnom bez...
Ankrije divit, mastionica; sanduče za boje; tip. rezervoar na mašini za šta...
Ankoneji pl. znat. mišići opružači ruke. ...
Anklav(a) prav. zemljište koje zalazi u tuđu državu ili tuđe imanje....
Ankilometar sprava za merenje krivine....
Ankiloza med. ukočenost i sraslost zglobova....
Sve reči na slovo a