Skip to main content

Anklav(a) značenje

šta znači Anklav(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Anklav(a) (fr. enclave)pravo: zemljište koje zalazi u tuđu državu ili tuđe imanje.

Reč Anklav(a) sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. енцлаве) прав. земљиште које залази у туђу државу или туђе имање.


Anksioznost Nejasna strepnja, strah bez očiglednog spoljnjeg povoda i uglavnom bez...
Ankrije divit, mastionica; sanduče za boje; tip. rezervoar na mašini za šta...
Ankoneji pl. znat. mišići opružači ruke. ...
Anklav(a) prav. zemljište koje zalazi u tuđu državu ili tuđe imanje....
Ankilometar sprava za merenje krivine....
Ankiloza med. ukočenost i sraslost zglobova....
Sve reči na slovo a