Skip to main content

Ankiloza značenje

šta znači Ankiloza

Na latinici: Definicija i značenje reči Ankiloza (od grčke reči: ankylos kriv)medicina: ukočenost i sraslost zglobova.

Reč Ankiloza sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. анкyлос крив) мед. укоченост и сраслост зглобова.


Anksioznost Nejasna strepnja, strah bez očiglednog spoljnjeg povoda i uglavnom bez...
Ankrije divit, mastionica; sanduče za boje; tip. rezervoar na mašini za šta...
Ankoneji pl. znat. mišići opružači ruke. ...
Anklav(a) prav. zemljište koje zalazi u tuđu državu ili tuđe imanje....
Ankilometar sprava za merenje krivine....
Ankiloza med. ukočenost i sraslost zglobova....
Sve reči na slovo a