Skip to main content

Ankeser značenje

šta znači Ankeser

Na latinici: Definicija i značenje reči Ankeser (fr. encaisseur)sport: veoma čvrst i otporan bokser,to jest onaj koji može da primi i podnese mnogo udaraca.

Reč Ankeser sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. енцаиссеур) сп. веома чврст и отпоран боксер, тј. онај који може да прими и поднесе много удараца.


Anksioznost Nejasna strepnja, strah bez očiglednog spoljnjeg povoda i uglavnom bez...
Ankrije divit, mastionica; sanduče za boje; tip. rezervoar na mašini za šta...
Ankoneji pl. znat. mišići opružači ruke. ...
Anklav(a) prav. zemljište koje zalazi u tuđu državu ili tuđe imanje....
Ankilometar sprava za merenje krivine....
Ankiloza med. ukočenost i sraslost zglobova....
Sve reči na slovo a