Skip to main content

Anketa značenje

šta znači Anketa

Na latinici: Definicija i značenje reči Anketa (latinski inquestia,od francuske reči: enquete) istraga koja se određuje za ispitivanje činjenica i okolnosti samo za jedan slučaj; naročito: komisija (anketna komisija) koju bira parlament, vlada ili neka ustanova, i koja ima da prikupi najpotrebnije i stvarne podatke na osnovu kojih bi se mogao doneti zakon, odluka islično:

Reč Anketa sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. инqуестиа, фр. енqуете) истрага која се одређује за испитивање чињеница и околности само за један случај; нарочито: комисија (анкетна комисија) коју бира парламент, влада или нека установа, и која има да прикупи најпотребније и стварне податке на основу којих би се могао донети закон, одлука и сл.


Anksioznost Nejasna strepnja, strah bez očiglednog spoljnjeg povoda i uglavnom bez...
Ankrije divit, mastionica; sanduče za boje; tip. rezervoar na mašini za šta...
Ankoneji pl. znat. mišići opružači ruke. ...
Anklav(a) prav. zemljište koje zalazi u tuđu državu ili tuđe imanje....
Ankilometar sprava za merenje krivine....
Ankiloza med. ukočenost i sraslost zglobova....
Sve reči na slovo a