Skip to main content

Anketirati značenje

šta znači Anketirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Anketirati (fr. enqueter) vršiti, izvršiti anketu, istraživati, ispitati, ispitivati činjenice o nečemu.

Reč Anketirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. енqуетер) вршити, извршити анкету, истраживати, испитати, испитивати чињенице о нечему.


Anksioznost Nejasna strepnja, strah bez očiglednog spoljnjeg povoda i uglavnom bez...
Ankrije divit, mastionica; sanduče za boje; tip. rezervoar na mašini za šta...
Ankoneji pl. znat. mišići opružači ruke. ...
Anklav(a) prav. zemljište koje zalazi u tuđu državu ili tuđe imanje....
Ankilometar sprava za merenje krivine....
Ankiloza med. ukočenost i sraslost zglobova....
Sve reči na slovo a