Skip to main content

Ankiloglosa značenje

šta znači Ankiloglosa

Na latinici: Definicija i značenje reči Ankiloglosa (od grčke reči: ankylos kriv, glossa jezik)medicina: delimična ili potpuna sraslost jezika

Reč Ankiloglosa sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. анкyлос крив, глосса језик) мед. делимична или потпуна сраслост језика


Anksioznost Nejasna strepnja, strah bez očiglednog spoljnjeg povoda i uglavnom bez...
Ankrije divit, mastionica; sanduče za boje; tip. rezervoar na mašini za šta...
Ankoneji pl. znat. mišići opružači ruke. ...
Anklav(a) prav. zemljište koje zalazi u tuđu državu ili tuđe imanje....
Ankilometar sprava za merenje krivine....
Ankiloza med. ukočenost i sraslost zglobova....
Sve reči na slovo a