Skip to main content

Arma značenje

šta znači Arma

Na latinici: Definicija i značenje reči Arma (latinski agta) pl. oružje; od srednjeg veka: porodični grb.

Reč Arma sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (лат. агта) пл. оружје; од средњег века: породични грб.


Armorist(a) poznavalac grbova, onaj koji se razume u grbove....
Armorijal knjiga sa grbovima....
Armirati voj. oružati, nao-ružati, snabdeti ratnom spremom, opre-miti; fiz. ...
Armija 1. oru-žana sila, vojska; 2. strategijska operativne jedinica čija ...
Armida lit. ime lepe i moćne čarobnice u Tasovom spevu „Oslobođeni Jerusalim...
Armatura voj. naoružanje, ratna sprema; mor. naoružavanje i snabdevanje posa...
Sve reči na slovo a