Skip to main content

Armorijal značenje

šta znači Armorijal

Na latinici: Definicija i značenje reči Armorijal (fr. armorial, od latinske reči: armorale) knjiga sa grbovima.

Reč Armorijal sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. армориал, нлат. арморале) књига са грбовима.


Armorist(a) poznavalac grbova, onaj koji se razume u grbove....
Armorijal knjiga sa grbovima....
Armirati voj. oružati, nao-ružati, snabdeti ratnom spremom, opre-miti; fiz. ...
Armija 1. oru-žana sila, vojska; 2. strategijska operativne jedinica čija ...
Armida lit. ime lepe i moćne čarobnice u Tasovom spevu „Oslobođeni Jerusalim...
Armatura voj. naoružanje, ratna sprema; mor. naoružavanje i snabdevanje posa...
Sve reči na slovo a