Skip to main content

Armorist(a) značenje

šta znači Armorist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Armorist(a) (od latinske reči: armorale) poznavalac grbova, onaj koji se razume u grbove.

Reč Armorist(a) sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. арморале) познавалац грбова, онај који се разуме у грбове.


Armorist(a) poznavalac grbova, onaj koji se razume u grbove....
Armorijal knjiga sa grbovima....
Armirati voj. oružati, nao-ružati, snabdeti ratnom spremom, opre-miti; fiz. ...
Armija 1. oru-žana sila, vojska; 2. strategijska operativne jedinica čija ...
Armida lit. ime lepe i moćne čarobnice u Tasovom spevu „Oslobođeni Jerusalim...
Armatura voj. naoružanje, ratna sprema; mor. naoružavanje i snabdevanje posa...
Sve reči na slovo a