Skip to main content

Armida značenje

šta znači Armida

Na latinici: Definicija i značenje reči Armida literatura: ime lepe i moćne čarobnice u Tasovom spevu „Oslobođeni Jerusalim";figurativno: žena sposobna da zavede.

Reč Armida sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: лит. име лепе и моћне чаробнице у Тасовом спеву „Ослобођени Јерусалим"; фиг. »сена способна да заведе.


Armorist(a) poznavalac grbova, onaj koji se razume u grbove....
Armorijal knjiga sa grbovima....
Armirati voj. oružati, nao-ružati, snabdeti ratnom spremom, opre-miti; fiz. ...
Armija 1. oru-žana sila, vojska; 2. strategijska operativne jedinica čija ...
Armida lit. ime lepe i moćne čarobnice u Tasovom spevu „Oslobođeni Jerusalim...
Armatura voj. naoružanje, ratna sprema; mor. naoružavanje i snabdevanje posa...
Sve reči na slovo a