Skip to main content

Armirati značenje

šta znači Armirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Armirati (latinski armare) vojska: oružati, nao-ružati, snabdeti ratnom spremom, opre-miti;fizika: pojačati snagu magneta pomoću gvožđa; građ. povećati nosivost zida gvožđem i cementom; muz. staviti (ili: stavljati) znake u početku muzičkog komada;figurativno: jačati, snažiti.

Reč Armirati sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. армаре) вој. оружати, нао-ружати, снабдети ратном спремом, опре-мити; физ. појачати снагу магнета помоћу гвожђа; грађ. повећати носивост зида гвожђем и цементом; муз. ставити (или: стављати) знаке у почетку музичког комада; фиг. јачати, снажити.


Armorist(a) poznavalac grbova, onaj koji se razume u grbove....
Armorijal knjiga sa grbovima....
Armirati voj. oružati, nao-ružati, snabdeti ratnom spremom, opre-miti; fiz. ...
Armija 1. oru-žana sila, vojska; 2. strategijska operativne jedinica čija ...
Armida lit. ime lepe i moćne čarobnice u Tasovom spevu „Oslobođeni Jerusalim...
Armatura voj. naoružanje, ratna sprema; mor. naoružavanje i snabdevanje posa...
Sve reči na slovo a