Skip to main content

Armija značenje

šta znači Armija

Na latinici: Definicija i značenje reči Armija (latinski agta oružje,od francuske reči: agtee) 1. oru-žana sila, vojska; 2. strategijska operativne jedinica čija jačina zavisi od uloge koja joj je namenjena, najčešće ima u sastavu 3-4 pešadijske divizije, tenkove, vazduhoplovstvo, artiljeriju i dr.; 3.figurativno: veliko mnoštvo, npr. „armija nezaposle-nih", „armija beskućnika" itd.

Reč Armija sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. агта оружје, фр. агтее) 1. ору-жана сила, војска; 2. стратегијска оперативне јединица чија јачина зависи од улоге која јој је намењена, најчешће има у саставу 3-4 пешадијске дивизије, тенкове, ваздухопловство, артиљерију и др.; 3. фиг. велико мноштво, нпр. „армија незапосле-них", „армија бескућника" итд.


Armorist(a) poznavalac grbova, onaj koji se razume u grbove....
Armorijal knjiga sa grbovima....
Armirati voj. oružati, nao-ružati, snabdeti ratnom spremom, opre-miti; fiz. ...
Armija 1. oru-žana sila, vojska; 2. strategijska operativne jedinica čija ...
Armida lit. ime lepe i moćne čarobnice u Tasovom spevu „Oslobođeni Jerusalim...
Armatura voj. naoružanje, ratna sprema; mor. naoružavanje i snabdevanje posa...
Sve reči na slovo a