Skip to main content

Armada značenje

šta znači Armada

Na latinici: Definicija i značenje reči Armada (šp. armada) oprema; u Španiji: oružana sila, naročito ratna flota (ovako se u XVI veku zvala „nepobedive" flota Filipa P koju je 1588.godina: poslao protiv Engleske).

Reč Armada sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (шп. армада) опрема; у Шпанији: оружана сила, нарочито ратна флота (овако се у XВИ веку звала „непобедиве" флота Филипа П коју је 1588. год. послао против Енглеске).


Armorist(a) poznavalac grbova, onaj koji se razume u grbove....
Armorijal knjiga sa grbovima....
Armirati voj. oružati, nao-ružati, snabdeti ratnom spremom, opre-miti; fiz. ...
Armija 1. oru-žana sila, vojska; 2. strategijska operativne jedinica čija ...
Armida lit. ime lepe i moćne čarobnice u Tasovom spevu „Oslobođeni Jerusalim...
Armatura voj. naoružanje, ratna sprema; mor. naoružavanje i snabdevanje posa...
Sve reči na slovo a