Skip to main content

Armalisti značenje

šta znači Armalisti

Na latinici: Definicija i značenje reči Armalisti (mađ. armalis, latinski agta oružje) pl. mađarski plemići koji nisu imali svog imanja, nego su ziveli samo od službe u vojsci.

Reč Armalisti sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (мађ. армалис, лат. агта оружје) пл. мађарски племићи који нису имали свог имања, него су зивели само од службе у војсци.


Armorist(a) poznavalac grbova, onaj koji se razume u grbove....
Armorijal knjiga sa grbovima....
Armirati voj. oružati, nao-ružati, snabdeti ratnom spremom, opre-miti; fiz. ...
Armija 1. oru-žana sila, vojska; 2. strategijska operativne jedinica čija ...
Armida lit. ime lepe i moćne čarobnice u Tasovom spevu „Oslobođeni Jerusalim...
Armatura voj. naoružanje, ratna sprema; mor. naoružavanje i snabdevanje posa...
Sve reči na slovo a